Rokas ķirurģijas pakalpojumu cenrādis

Izvēlieties attiecīgo kategoriju, lai apskatītu pakalpojumu cenas

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Dipitrēna slimība līdz 1h 580 L1/A
Dipitrēna slimība virs 1h 750 L2/A
CTS 360 L0.5/A
CTS ar gaismas nazi 510 L0.5/A
Sten. Ligamentīts ( II-V p.) 320 L0.5/A
Sten. Ligamentīts ( I p.) 370 L0.5/A
DeQuervain slimība 370 L0.5/A
Mukoza cista 350 L0.5/A
Pirksta ganglijs  350 L0.5/A
Pirksta ganglijs ( dorsāls) 350 L0.5/A
Plaukstas ganglijs (volārs radiāls) 580 L1/A
Plaukstas ganglijs (dorsāls) 510 L1/A
Rētas ekscīzija 320 L0.5/A
Inficētu brūču debridement 190  
ADP:    ķermenī līdz 100cm² 760 N1/S1
Naga trepanācija vai ablācija 180 L0.5/A
Ieaudzis nags 210 L0.5/A
Naga gultnes šuve, rekonstrukcija 300 L0.5/A
Pirksta infekcijas drenāža 190 L0.5/A
Mīksto audu infekcijas (abscess, furunkuls, karbunkuls)ārstēšana 210 N0.5/A
Bursas ekscīzija 260 L0.5/A
Pirksta amputācija 220 L0.5/A
Radius distāls gals koriģ.osteotomija (volāra pieeja), t.sk.plāksnes un skrūves 750.15 EUR 1730 N2/S1
Lielo locītavu rētas:    
              Z - plastika 780 N2/S1
   plastika ar espanderu 1150 N2/S1
   plastikas II.etaps 640 Plexus1/S1
 plastika ar brīvu lēveri 3190 N6/S7

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Iztaisnotāja cīpslas šuves:     
   distālā atliecējcīpsla 295 L0.5/A
distālā atliecējcīpslas transosāla fiksācija 360 L1/A
               pirkstā 280 L0.5/A
               plaukstā 330 L1/A
               apakšdelmā 470 Plexus1/A
Atliecējcīpslas plastika ar transplantātu 740 N2/A
Saliecēcīpslas plastika ar transplantātu 880 N2/A
Saliecējcīpslu šuve :
                 transosāla fiksācija  670 Plexus1/A
                 II zona 780 N2/A
                 plauksta un apakšdelms 780 N2/A
Muskuļu šuves apakšdelmā, augšdelmā, apakšstilbā, augšstilbā 660 N2/A
Ahilla cīpslas šuve 710 N2/A
Ahilla cīpslas plastika:
                  ar cīpslas transplantātu 790 N2/A
                  ar brīvu lēveri 3470 N6/S7
Bicepsa šuve 730 N2/A
Bicepsa cīpslas plastika:
                  ar cīpslas transplantāciju 800 N2/A
                  ar brīvu lēveri 3470 N6/S7
I pirksta atliecējcīpslas plastika ar transpozīciju 560 L1/A
Cīpslu transpozīcija plaukstā pie n.ulnaris, n. medianus bojājum. ( zema) 950 N2/A
Cīpslu transpozīcija plaukstā pie n.ulnaris, n. medianus bojājum. (augsta) 950 N2/A
Cīpslu transpozīcija pie n.radialis bojājumiem 950 N2/A
Cīpslu transpozīcija un nerva transplantācija pie n.radialis bojājumiem 1520 N3/S1
2 etapu cīpslas plastika ( saliecējiem):
I etaps 980 N2/A
II etaps 920 N2/A
Saliecējcīpslu tenolīze:    
                pirkstos 630 L1/A
                plaukstā 930 N2/A
               apakšdelmā 930 N2/A
Atliecējcīpslu tenolīze:    
                pirkstos 400 L1/A
                plaukstā 510 L1/A
                apakšdelmā 800 N2/A
Tenosinovektomija:    
                pirkstā 480 L1/A
                fleksoriem 980 N2/A
                ekstenzoriem 920 N2/A

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Svešķermeņu izņemšana:    
                pirkstā 280 L0.5/A
                plaukstā 330 L0.5/A
                sejā 830 N2/A
                ķermenī 830 N2/A

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Rokas vai kājas pirksta artrodēze 600 L1/A
I karpometakarpālās locītavas artrodēze 740 L2/A
Plaukstas locītavas artrodēze 1100 N2/S1
Distālās radioulnārās locītavas artrodēze (Sauve-Kapanji) 1100 N2/S1
Pēdas locītavas artrodēze  1390 N2/S1
Intertarsāla artrodēze  1230 N2/S1
Četrstūru artrodēze 1100 N2/S1
Trīsstūru artrodēze 1100 N2/S1

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Pirmā pirksta radiālās kollaterālās saites:    
              šuve 640 L1.5/A
              rekonstrukcija 830 L3/A
Ulnārās kollaterālās saites :    
              šuve 640 L1.5/A
              rekonstrukcija 830 L3/A
              osteosintēze 690 L1.5/A
Karpālo saišu rekonstrukcija ar cīpslas transplatātu (FCR, FCU plastika) 1530 N2/S1
Karpālo saišu rekonstrukcija ar cīpslas transplatātu (FCR, FCU plastika) ar d/g artroskopiju 1730 N2/S1

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Distālās atliecējcīpslas atrāvuma lūzuma operācija:    
              ishiguru 460 L0.5/A
              OS ar skrūvi 530 L1/A
              transosāla fiksācija 530 L1/A
Falangas lūzuma OS:    
              ar stieplēm 600 L1/A
              ar skrūvēm 630 L1/A
              PIP volāra lūzuma OS ar skrūvēm ar volāru (blow-up) pieeju 900 L3/A
              ar plāksni 680 L1/A
              plastika ar kaulu 1110 N2/S1
Falangas osteotomija 610 L1.5/A
Metakarpālo kaulu lūzuma OS:    
              ar stieplēm 600 L1/A
              ar skrūvēm 630 L1/A
              ar plāksni 690 L1.5/A
              plastika ar autokaulu 1110 N2/S1
Metakarpālo kaulu osteotomija 590 L1.5/A
Metāla konstrukcijas evakuācija:    
               falangas un metakarpālajiem 390 L1/A
               lieliem stobra kauliem 740 N1/A
Proksimālā karpektomija 1180 N2/S1
Laivveida kaula perkutāna OS ar Herberta skrūvi 1030 N2/A
Laivveida kaula OS:
               ar Herberta skrūvi vaļēji 1030 N2/S1
               ar stieplēm vaļēji 870 N2/S1
Komplicēta plaukstas kaulu mežģījuma - lūzuma rekonstrukcija: 1330 N2/S1
Os scaphoideum pseidartrozes korekcija:    
              ar crista iliaca + Herberta skrūve + stieples 1400 N3/S1
              ar apasiņotu kaulu + Herberta skrūve + stieples 1530 N3/S1
Distālā rādija osteosintēze:    
              ar stieplēm 670 N1/A
              ĀFA 1160 N1/A
              ĀFA un stieplēm 1230 N1/A
              plāksni 1210 N2/S1
             plāksni un ulnas stiloīda Zuggurtung 1370 N2/S1
             locking plāksni 1540 N2/S1
             plāksni un crista iliaca 1580 N3/S1
             locking plāksni un crista iliaca 1900 N3/S1
Distālā rādija osteotomija ar locking plāksni un crista iliaca 1820 N3/S1
Ulnas, radius saīsināšana ar plāksni un skrūvēm 1730 N2/S1

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Digitālā nerva šuve 580 LO.5/A
Kopējo digitālo nervu šuve plaukstā (par nākamo 230 EUR) 620 L1.5/A
Nerva šuve apakšdelmā, augšdelmā  (par nāk. 300 EUR)   1230 N3/S1
Neirinomas ekscīzija lokālā anestēzijā 440 L1/A
Neirinomas ekscīzija narkozē 880 N2/S1
Neirinomas ekscīzija narkozē (ar graftu un intraneirālu neirolīzi) (par nākamo, t.i. 340 EUR) 1370 N3/A
Nerva plastika ar nerva transplantātu  (par nāk. 320 EUR) 1130 N1/A
Nervu plastika ar multipliem kabeļu nervu transplantātiem (par nākamo no trešā 750 EUR) 1520 N3/S1
Nervu plastika ar multipliem kabeļu nervu transplantātiem un cīpslu transpozīcijām   N4/S1
Nervu revīzija:    
              pirkstā (neirolīze) 440 L0.5/A
              plaukstā, pēdā, apakšdelmā, apakšstilbā 950 N3/S1
Nerva transpozīcija:    
             Oberlin 1180 N3/S1
             triceps → Ax 1380 N3/S1
Plexus brachialis rekonstrukcija:
             ar nervu transpozīciju 2795 N5/S4
             ar nervu transplantātiem 2795 N5/S4
             cross C7 transpozīciju 2935 N5/S4
             Cross C7 + citas transpozīcijas pie pilna plexus bojājuma 3455 N6/S4
             ar funkcionējošu muskuli 3845 N7/S7
Thoracic outlet operācija 2795 N5/S4
Kakla ribas operācija 1790 N4/S4

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Jaunveidojumu izņemšana ar hist. 0,5 h lok. 250 L0,5/A
Jaunveidojumu izņemšana ar hist. 1 h lok. 330 L1/A
Lielu ādas, zemādas veidojumu excīzija (280 EUR par katru nāk.veid.) 630 N1/A
Veidojumu ekscīzija ar lokālu plastiku (280 EUR par katru nāk.veid.) 710 N1/A
Veidojumu ekscīzija, plastika:    
             ar aksiālu lēveri 1845 N4/S1
            distantu lēveri (2 operācijas) 2020 N2/A/L2/A
            ADP 950 N2/S1
            brīvu lēveri 3400 N5/S7
Dziļi esoša veidojuma excīzija kaklā 2225 N5/S4
Veidojumu ekscīzija sejā ar lokālu plastiku (par nākamo veid. 360 EUR) 800 N2/A

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Kapsulotomija pirksta locītavai:    
            vienai 560 L0.5/A
            multiplām 650  + LO,5
Kapsulotomija plaukstas locītavai 1030 N3/A

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Pirksta gala defekta slēgšana:    
            V-Y, Kuttler, u.c. lokālie lēveri 400 L1/A
            ADP 470 L1/A
            Digitālās artērijas lēveris 1100 L2/A
            Foucher lēveris 1170 L2/A
            Cross-finger, thenar lēveris + atdalīšana 730 L1/A +L0.5/A
            amputācija 230 L0.5/A
            pulpas transplantācija no kājas 3090 N5/S5
Pirksta defekta slēgšana:    
            cross-finger + atdalīšana 730 L1.5/A +L0.5/A
            lokāls lēveris 510 L1/A
           digitālās artērijas, Foucher, Quaba lēveris 1100 L2/A
            Littler lēveris 1520 L3/A
             ingvinālais(distants) lēveris + atdalīšana 1760 N2/S1+L1/A
             brīvs lēveris 3100 N5/S7
             kājas pirksta (vai tā daļas) transplantācija 4885 N6/S7
             divu pirkstu bloka transplantācija 6315 N6/S7
             simultāna divu kājas pirkstu transplantācija 7860 N9/S7
Plaukstu defekta slēgšana:    
            Quaba lēveris, digitālās artērijas lēveris, Foucher 1440 N3/S1
             lokāls lēveris 660 N2/S1
            ADP 800 N2/S1
            rotēts apakšdelma lēveris 1845 N4/S1
           distants(ingvināls) lēveris + atdalīšana (2 operācijas) 1760 N2/S1+L1/A
            brīvs lēveris 3100 N5/S7
Apakšdelma defekta slēgšana:    
             lokāls, perforatora lēveris 970 N3/S1
             aksiāls lēveris 1845 N4/S1
             brīvs lēveris 3100 N5/S7
             funkcionējošs muskulis 3845 N7/S7
             ADP 800 N2/S1
Augšdelma defekta slēgšana:    
              lokāls lēveris 1130 N3/S1
              TDL, pectoralis rotācija 1860 N4/S5
             ADP 730 N2/S1
             brīvs lēveris 3480 N6/S10
Kājas pirkstu defekta slēgšana:    
             ADP 370 L1/A
              lokāls lēveris 370 L1/A
             cross-finger + atdalīšana 600 L1.5/A +L0.5/A
            digitālās artērijas lēveris 1100 L2/A
             amputācija 230 L0.5/A
Pēdas defekta slēgšana    
              ADP 800 N2/A
              lokāls lēveris 1020 N3/S1
              aksiāls lēveris 1845 N4/S1
              brīvs lēveris 3100 N5/S7
Papēža defekta slēgšana:    
               lokāls lēveris 1330 N3/S3
               aksiāls lēveris 2140 N4/S5
               brīvs lēveris 3100 N5/S7
Apakšstilba defekts:    
              ADP 800 N2/S1
              lokālas transpozīcijas 1330 N3/S3
              rotēts muskulis(gastrocnemius, soleus) 1860 N4/S5
              brīvs ādas lēveris 3095 N5/S7
              brīvs muskuļa lēveris   (ieskaitot otro operāciju - ADP) 3855 N7/S10
              apasiņots kauls 5030 N7/S10

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Osteomelīts - kaula rezekcija + ĀFA  (histoloģija + bakterioloģija + VAC) 1690 N2/S6
Infekcija, nekroze ( debridement + histoloģija + bakterioloģija + VAC) 1120 N2/S6
Infekcija, nekroze ( debridement + histoloģija + bakterioloģija) 430 N1/A
Skalpa rētas korekcija:    
              ar ekscīziju 470 N1/A
              ar espanderu 1.etaps 1330 N2/S1
              ar espanderu 2.etaps 660 N2/A
              ar lokālu lēveri 670 N1/A
              ar  matu transplantāciju 3520 N7/S5
Galvas un kakla defekta slēgšana:    
              ar ADP 840 N2/S2
              ar lokālu lēveri 1860 N4/S5
              ar brīvu lēveri 3100 N5/S7
              ar brīvu osteokutānu lēveri 5900 N9/S14
              ar brīvu osteokutānu  + brīvu ādas lēveri 7860 N10/S21
Sejas reanimācija: statisks cīpslas transplantāts 1230 N3/S1
Sejas reanimācijas I etaps: cross - face nerva transplantācija 1300 N3/S1
Sejas reanimācijas II etaps: funkcionējoša muskuļa transplantācija 3555 N7/S7
Deguna rekonstrukcija:    
               nazolabiālais lēveris 1530 N4/S2
               pieres lēveris + atdalīšana 2325 N6/S3
               brīvs lēveris 3330 N6/S7
               totāla rekonstrukcija ar pieres lēveri un ribas skrimsli ( 3 operācijas) 4300 N9/S7
Auss totāla rekonstrukcija ar temporālo lēveri un ribu (3 operācijas) 4160 N9/S7

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Sindaktīlija: rokā / kājā 1080 N2/S1
Polidaktīlija 660 N1/S1
Īkšķa duplikācija 1080 N2/S1
Pollicizācija 2150 N3/S1

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Kubitālais kanāls ar nerva priekšēju transpozīciju 950 N2/A
Kubitālais kanāls (endoskopiski) 860 N1/A
Kubitālais kanāls  710 N1/A
Pronatora kanāls 710 N1/A
Gijona kanāls 510 L1/A
Epikondilīta operācija (tenisa, golfa elkonis) 640 N1/A
Komplicētu bojājumu rekonstrukcija pirkstā ar cīpslu un nervu transplantācijām 1900 N3/S1
Komplicēta bojājuma rekonstrukcija plaukstā ar cīpslu, nervu transplantāciju 2265 N4/S1
Komplicētu bojājumu rekonstrukcija apakšdelmā ar cīpslu, nervu, asinsvadu transplantāciju 2010 N3/S1
Ligatūras fistulas ekscīzija 200 L0.5/A
ĀFA noņemšana 350 N0.5/A

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
hallux valgus (Šēdes op. - tikai I MTK) 850 N1/S1
hallux valgus (Šēdes op. - I MTK osteotomija + 2 vienk.skrūves) 1230 N1,5/S1
hallux valgus (Šēdes op. - I MTK osteotomija + 2 Herberta skrūves) 1580 N1,5/S1
hallux valgus (Šēdes op. - I MTK osteotomija + 1 vienk.skr.+ 1 Herberta skr.) 1420 N1,5/S1
I MTK artrodēze ar Herberta skrūvēm 1030 N1,5/S1
Par katru nākamo pirkstu 260  

Operācijas nosaukums Cena EUR no 01.01.2018 Anestēzijas veids/Ambul. vai stacion.
Diagnostiska artroskopija 590 N1/A
Artroskopiska sinovektomija 880 N2/A
Brīvu ķermeņu izņemšana (artroskopija) 880 N2/A
Locītavu skrimšļu noņemšana vai nolīdzināšana (artroskopija) 880 N2/A
TFCC un saišu rekonstrukcija (artroskopija)* 1190 N2/A
Artroskopiska interkarpāla artrodēze ** 1190 N2/A
     
Pleca rotatori (vaļēji) ar acromio plastiku 1230  
.

* (papildus maksa par 1 vai 2 locītavu enkuru izmantošanu pēc ražotāju cenām)

** (papildus maksa par skrūvju izmantošanu pēc ražotāju cenām)
Piesakieties konsultācijai